Ungdoms porno

ungdoms porno

RU er mot pornoDet er liten tvil om hva Rød Ungdoms syn på porno er. Vår politiske plattform slår fast at porno er en del av kvinneundertrykkinga og at vi derfor.
To forskere ved Høgskolen i Vestfold skal forske på ungdommers holdning til pornografi.
Det er ikke ulovlig å se porno på nett så lenge det dreier seg om "lovlig porno ". De som jobber der er vant til å snakke med ungdom om sex og pornografi.

Ungdoms porno - mener hun

Jublar over nye tankar. Du kan velge din favoritskribent, en spalte du er glad i, grave i debatt- og idéstoffet vårt eller lese portretter og nyhetsdokumentarer. Det må være mulig å ha to tanker i hodet på en gang. Vi har også sett på Rød Ungdoms argumentasjon mot porno, men i motsetning til dem har vi kommet fram til at den fremdeles holder vann. Ansvarlig redaktør: Gunnar Stavrum. Dersom man vil diskutere porno, tror vi det er nødvendig å prinsipielt ta stilling til spørsmålet om vi synes det er greitt at noen blir betalt for å ha sex for at vi skal bli tilfredsstilt sjøl. Masterstudent Heidi Helene Sveen påpekte i julen behovet for alderstilpasset pornografi. ungdoms porno